AVISO URXENTE E IMPORTANTE: CIBERANDAINAS MÚDASE

Ola.

Acabamos de recibir a triste noticia de que Blogaliza vai deixar de funcionar a finais de abril de 2018, despois de 12 anos sendo a principal plataforma de blogs galegos.

Por esa razón, durante Semana Santa estivemos facendo a migración ao Novo CiberAndainas, que se vai parecer bastante á versión antiga, polo menos en canto á súa estrutura, seccións e todo iso.

Gravade entón a nova dirección de CiberAndainas:

https://ciberandainas.wordpress.com/

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en Información xeral | Comentarios desactivados en AVISO URXENTE E IMPORTANTE: CIBERANDAINAS MÚDASE

Teoría para a semana do LUNS 12 DE MARZO DE 2018

Ola alumnos.

Estes van ser os cinco seguintes conceptos que van entrar no exame individual de TICs da 3ª avaliación. Van numerados e tamén lles puxen a páxina do libro de texto onde se atopan, por se queredes alí ampliar algunha información.

 1. YOUTUBE é a principal rede de “streaming” de vídeos. É un sitio web no que os usuarios poden subir e compartir vídeos. Foi creada en 2005 e ao ano seguinte foi mercada por Google. (páxina 174)
 2. WHATSAPP é unha aplicación de mensaxería que permite enviar e recibir mensaxes sen pagar dende o “smartphone”. Ademais da mensaxería básica, os usuarios de WhatsApp poden crear grupos, e enviar entre eles un número ilimitado de imaxes, vídeos e mensaxes de audio. (páxina 174)
 3. QQ, a “rede social” chinesa é moito máis que un servizo de mensaxería. Viría ser o equivalente ao Messenger, Facebook e Twitter xuntos, ademais de ofrecer outros servizos: podes enviar un e-mail, dispor dun disco duro virtual, escribir un blog, comprar online e xogar en rede. (páxina 174)
 4. QZONE é unha rede social chinesa, creada en 2005. Permite aos usuarios escribir blogs, diarios dixitais, enviar e aloxar fotos, música etc. A maioría dos seus servizos ofertados non son gratuítos. Ofrece un chat de mensaxería instantánea, que chega a ter ao día a 50 millóns de usuarios conectados en liña. (páxina 174)
 5. WECHAT é un servizo de mensaxería chinés de texto móbil e servizo de comunicación de mensaxes de voz creado en 2011. É a competencia de WhatsApp. Xa ten máis de 40 millóns de usuarios fóra de China. Ademais das funcións de mensaxería, voz e vídeo, ten outras funcións como a de rede social. (páxina 174)

Ata a semana que vén. O profesor de TICs.

Publicado en Teoría para o exame | Comentarios desactivados en Teoría para a semana do LUNS 12 DE MARZO DE 2018

Proposta de artigos de divulgación científica da 3ª avaliación

Ola alumnos.

Parte da nota do blogue dependerá dos artigos de divulgación científica que me enviedes por correo electrónico.

Lembrade as condicións que deben cumprirse para que publiquemos no blogue eses artigos:

– O prazo de entrega remata o VENRES 1 DE XUÑO DE 2018, ás 12 da noite.

– Este traballo é individual, non grupal, así que cada alumno/a debe mandar o seu, aínda que o fixera en colaboración con outros/as.

– Cada alumno/a só poderá enviar, en cada avaliación, un máximo de CINCO artigos, e só pode mandar UN artigo por día.

– Nesa mensaxe de correo teñen que vir dous arquivos adxuntos: un que traia unicamente o texto (preferentemente en formatos DOC ou ODT), e outro que traia unicamente unha foto (preferentemente en formato JPG).

– O arquivo de texto debe traer ao final, obrigatoriamente, o enderezo completo da páxina web de onde se sacou a información, e o nome e clase do/a alumno/a que envía o artigo.

– Tedes que enviarme os traballos ao enderezo da nosa materia, que é informatica_calasanz(arroba)yahoo.es

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en Actualidade científica | Comentarios desactivados en Proposta de artigos de divulgación científica da 3ª avaliación

Debates científicos da 3ª avaliación: Relación entre Robots e Humanos

Ola alumnos.

Vou propoñervos o noveno dos debates científicos deste curso (xa é o terceiro nesta avaliación e último deste curso). Trata sobre a Relación entre Robots e Humanos. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

A palabra “robot” foi utilizada por primeira vez en 1921 polo escritor checo Karel Capek no mundo da literatura, e provén do termo robota (traballo obrigado) da súa lingua (checo).

Na actualidade a definicións máis aceptada de robot é a de “máquina creada e programada polo home co fin de facilitarlle as diferentes tarefas que debe levar a cabo e que as realiza de forma automatizada”.

A creación e fabricación de calquera robot debe cumprir tres leis que foron enunciadas por Isaac Asimov:

 • Un Robot non pode facer dano a un ser humano ou, mediante a inacción, que un ser humano sufra danos

 • Un Robot debe de obedecer as ordes dadas polos seres humanos, agás que isto provoque un conflito coa primeira lei

 • Un Robot debe protexer a súa propia existencia, a non ser que provoque un conflito coas dúas primeiras leis

Estas leis foron enunciadas por Isaac Asimov co obxectivo de tentar que a finalidade inicial para a que se orixinou a robótica non fose modificada e iso ocasionase problemas á humanidade.

Estanse desenvolvendo unhas leis éticas, que pretenden establecer os límites ata os que podemos chegar para que estas máquinas sempre sexan controladas polos humanos. Esta idea xorde como consecuencia dos grandes avances obtidos neste campo, e de que cada vez teñen estas máquinas máis intelixencia.

Antes de nada destacar que a principal característica que distingue ao home das maquinas é o cerebro, é dicir, a capacidade que ten de razoar, sentir, etc. Somos complementarios humanos e robots porque as nosas mellores virtudes son totalmente diferentes. No caso dos humanos podemos destacar como o razoamento e a capacidade de aprendizaxe, mentres que os robots posúen a virtude de realizar operacións a gran velocidade e con absoluta precisión.

Non obstante a gran cantidade de avances que se están logrando no campo da intelixencia artificial e as redes neuronais, en tentar dotar aos robots dunha aprendizaxe propia, fainos reflexionar a todos e pensar se chegará o día en que sexamos iguais e non podamos nin sequera diferenciarnos. O que nunca se nos pode esquecer a ninguén é que o ser humano é o encargado da creación das máquinas e de establecer os métodos de aprendizaxe así como os seus límites.

A capacidade dos computadores é tal que en moitas ocasións puidemos observar enfrontamentos entre máquinas e humanos, onde en máis dunha ocasión fomos superados, como na partida de xadrez entre Gary Kasparov e o ordenador Deep Blue.

Podemos salientar algúns dos últimos avances logrados no campo da robótica:

 • Robots con rostros humanos: maior dificultade para diferenciar aos humanos dos robots.

 • Control dunha pomba viva: con electrodos no seu cerebro, como un xoguete teledirixido.

 • Robots con emocións: preténdese dotalos dunha capacidade de aprendizaxe a partir das emocións.

 • Cerebro para os Robots: crearon un cerebro artificial para dotalos duns movementos máis humanos. Pode ter unha repercusión en enfermidades como Parkinson ou o Alzheimer.

O prestixioso inventor e científico Raymond Kurzweil di estar convencido “de que teremos tanto o hardware como o software para nivelar a intelixencia artificial á humana, con toda o que implica a intelixencia humana -é dicir, intelixencia emocional incluída-, para 2029″.

Di que teremos implantados nanobots no cerebro, que interactuarán directamente coas neuronas biolóxicas, para mellorar a intelixencia e a saúde, e así robots e humanos eventualmente volveranse un.

Publicado en Debates científicos | 3 Comentarios

Debates científicos da 3ª avaliación: Investigación con animais

Ola alumnos.

Vou propoñervos o oitavo dos debates científicos deste curso (xa é o segundo nesta avaliación). Trata sobre a Investigación con animais. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

Non resulta fácil decidir que postura adoptar cando expomos a investigación con animais para diferentes usos científicos. Actualmente hai grupos que defenden diversas posturas que van desde unha defensa sen concesións do uso de animais para comprobacións científicas, ata quen considera que resulta totalmente inútil e só responde a intereses económicos. Entre ambas as opcións, un amplo abanico de posicionamentos que modulan estas dúas posturas e que en calquera caso tratan de racionalizar o uso da experimentación. É nese medio onde agora se sitúa a maior parte da clase científica.

Animais de laboratorio SI

Para algúns científicos, a experimentación científica en animais é “imprescindible por que non se pode probar en homes directamente e os métodos alternativos non dan a mesma información para coñecer os efectos dun fármaco ou dun produto”. Recoñecen que non se traballa con animais por gusto e que é imprescindible sentir un agarimo especial polos animais, así o trato será mellor.

Produciuse un cambio na lexislación investigadora. Agora, cando un departamento de investigación require o uso dalgunha especie animal debe presentar unha memoria ao comité ético correspondente no que debe figurar unha lista de informacións que axuden a valorar a utilidade do devandito experimento.

En canto ás condicións de mantemento dos animais, as directivas europeas establecen de forma concreta o hábitat de cada animal. É obrigatorio respectar os ciclos de noite e día, as dietas alimenticias, a temperatura e humidade adecuada, así como o numero de animais xuntos para evitar a acumulación.

Estes científicos din que se usan animais como ratas e porcos para produtos que logo derivan aos seres humanos, porque teñen pautas de alimentación similares aos humanos, xa que son omnívoros e, aínda que aparentemente non sexa así, temos moito en común. Ademais din que a investigación con animais non se fai porque sexa máis económico, senón porque resulta máis fiable. Tamén din que non podemos trasladar a nosa mente humana á mente do animal en canto a padecemento de dor ou de enfermidade.

Animais de laboratorio NON

No lado oposto atopamos moitas asociacións e organizacións que se opoñen ao uso dos animais para a investigación. Pero hai que diferenciar entre a investigación para produtos químicos e cosméticos, e a investigación para usos médicos e terapéuticos. No primeiro caso a súa oposición a utilizar animais é total e manteñen que é totalmente inútil o uso de animais para demostrar que “a lixivia é nociva para o home”.

En canto aos usos de animais para probas médicas e farmacéuticas entenden que non pode desaparecer de forma total, aínda que defenden a necesidade de “procurar e validar métodos alternativos que eliminen o uso de animais”, xa que “é inútil e atrasa a investigación porque se perde un tempo que se podería utilizar na procura de métodos alternativos”, e porque os animais reaccionan de forma diferente aos homes.

A súa queixa principal é contra a industria cosmética e de produtos químicos, baseada na importancia económica que teñen. Queren evitar a repetición de experimentos xa realizados.

Animais de laboratorio SI, PERO CON LÍMITES

Outros colectivos, aos que pertencen investigadores de diferentes universidades, así como os veterinarios que controlan os animalarios, pretende codificar a ética do uso de animais de laboratorio e limitar cuantitativamente o emprego dos devanditos animais así como a exercer a profesión con competencia e dignidade. Queren promover o desenvolvemento e a difusión dos métodos alternativos ao uso de animais de experimentación, entendendo como tales aqueles que conducen a unha redución do número de animais empregados, un refinamento dos procedementos e a unha substitución dos métodos de experimentación animal.

Publicado en Debates científicos | 3 Comentarios

Debates científicos da 3ª avaliación: Ufoloxía

Ola alumnos.

Vou propoñervos o sétimo dos debates científicos deste curso. Trata sobre a Ufoloxía. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

Ufólogos

A Ufoloxía é o estudo do fenómeno OVNI coa análise de material como fotografías, vídeos, presuntos testemuños sobre avistamentos, etc. co obxecto de propor hipóteses sobre a súa procedencia.

Algúns ufólogos din que este fenómeno probablemente xa sería coñecido por distintas culturas e civilizacións que relataban este tipo de sucesos por vía oral ou mediante debuxos e pinturas rupestres, que. exhiben certos obxectos ou seres antropomorfos descoñecidos que poden ser interpretados suxerentemente como Ovnis ou ovninautas. Algúns críticos argumentan, con todo, que poderían ser metáforas empregadas nos relatos relixiosos.

Aínda que xa existían numerosos casos esporádicos anteriores, o primeiro caso importante desta fenomenoloxía foi o 24 de xuño de 1947, cando Kenneth Arnold informou sobre nove inusuais obxectos volantes preto de Washington. Describiu os obxectos como dun brillo cegador que reflectía os raios solares, o seu voo era «errático» e a unha «tremenda velocidade». Diversos medios informaron cumpridamente sobre a historia de Arnold, e esta tómase como a fonte do interese moderno polos ovnis.

Para os ufólogos, as principais hipóteses da orixe destes fenómenos son:

 • A hipótese extraterrestre, a máis coñecida, di que habitantes doutros planetas nos visitan nas súas naves espaciais. Os seus partidarios apóianse en teorías científicas non demostradas como o hiperespacio, os buracos de verme, etc., e en velocidades ou aceleracións que desafían as leis da física, dadas as xigantescas distancias que hai entre nós e as estrelas máis próximas.

 • A hipótese intraterrestre defende a existencia de civilizacións subterráneas moi evolucionadas.

 • A hipótese interdimensional afirma que a orixe das naves estaría noutras dimensións dentro doutros planos do noso Universo, ou en dimensións non pertencentes ao noso universo.

 • A hipótese intertemporal afirma que a orixe das naves estaría noutros lugares correspondentes a outros tempos (pasado ou futuro), ou a outros planos temporais.

Escepticismo científico

Segundo os científicos, a ufoloxía é unha pseudociencia que alcanzou gran difusión social grazas á cultura popular, que os asocia xeralmente a seres extraterrestres; relacionándoos con temas tales como as abducións. Aínda que nalgúns casos pode non haber de momento unha explicación científica coherente, en moitos outros demostrouse que se trataba de feitos falsos ou terxiversados, preparados para enganar á sociedade e ter repercusión pública. Sinálase tamén que non ten a estrutura dunha ciencia natural.

Outra crítica que se realiza é a do uso comercial sobre os temas da ufoloxía, principalmente a través da venda de libros, novelas e revistas, ademais da realización de programas (radio, televisión, etc) e outras actividades coas cales se lucran e gañan fama moitos ufólogos, que tratan de manter o fenómeno ovni como un tema atraente.

Para os científicos escépticos, as principais hipóteses da orixe destes fenómenos son:

 • A hipótese natural defende que todos os avistamentos de ovnis teñen a súa orixe en fenómenos naturais con explicación científica, como os raios en bóla, as ilusións ópticas ou os corpos celestes brillantes.

 • A hipótese psicopatolóxica defende que a orixe do fenómeno estaría en posibles alucinacións ou malas interpretación (individuais ou colectivas) dos suxeitos que cren avistar o ovni e que fan crer aos seus sentidos que o que ven é real; cando a súa orixe está na súa mente.

 • A hipótese da orixe humana defende que os ovnis son prototipos avanzados de avións de orixe humana baixo alto segredo militar.

Publicado en Debates científicos | 2 Comentarios

Aventura de investigación informática – Curso 2017/2018 – 3ª avaliación

Ola alumnos.

Este é o traballo (en grupos de 2 ou 3 persoas) que tedes que facer nesta 3ª avaliación. Xa vos entreguei a todos fotocopia do mesmo, pero tamén quero que conste no noso blogue da materia.

 1. Investiga que fai un equipo esencial para as conexións a Internet que recibe o nome de “router” ou enrutador.
 2. Un dos medios de conexión máis utilizado en telecomunicacións é o par trenzado. Investiga todo o que poidas sobre el.
 3. Un dos tipos de virus informáticos máis comúns actualmente son os vermes. Dinos en que consisten e como funcionan.
 4. Unha das formas de espionaxe e recolección de información dos usuarios que pode atentar contra a privacidade dos usuarios de Internet son as “cookies”. Investiga en que consisten.
 5. No uso actual de Internet, unha das cousas que nos fai perder tempo inutilmente é o “spam”. Investiga en que consiste e que consecuencias ten.
 6. A maior rede de espionaxe das comunicacións do mundo é coñecida como a Rede Echelon. Investiga como funciona e quen a sustenta.

ASPECTOS A TER EN CONTA

 • Tódolos puntos anteriores deben ser desenvolvidos coa maior claridade e extensión posible (pero iso si, mantendo o interese do tema, e non metendo información irrelevante para ampliar o tamaño do traballo). Cada unha das preguntas anteriores debe dar lugar a un capítulo do traballo.
 • Cada capítulo do traballo debe levar unha sección de referencias onde se indiquen tódolos libros, enciclopedias ou páxinas de Internet onde se obtivo a información (de cada apartado). Esa información debe ir toda xunta no índice ou nunha sección específica. ao final do traballo.
 • Sen contar portada nin índice nin bibliografía, o traballo debe ter unha extensión mínima de DOCE páxinas.
 • O traballo é EN GRUPO. Os grupos deben estar formados por DÚAS ou TRES persoas. No índice do traballo debe constar cal dos seis capítulos vos gustaría expoñer en público. Esa exposición levarase a cabo utilizando un programa de presentacións.
 • Como acaba de dicirse, todo o grupo terá que expoñer un dos capítulos do traballo. Esa exposición podería modificar lixeiramente a nota do traballo (esperemos que á alza). Canto antes se entregue o traballo, máis posibilidades hai de que se poida expoñer o capítulo que desexades.
 • Esa exposición en público comezará unha semana despois de que remate o prazo final de entrega.
 • Ademais da calidade e extensión do traballo, puntuará positivamente na nota o tempo que se tarde en realizar e ser entregado: canto antes se presente, maior poderá será a nota.
 • Unha vez obtida a nota final do grupo, multiplicarase polo número de integrantes, e deberán repartirse esa puntuación total entre todos os integrantes, en función dos seus méritos.
 • Os traballos DEBEN enviarse ao enderezo electrónico “informatica_calasanz@yahoo.es”.

Lembrade que os prazos de entrega, que permiten optar a máis ou menos nota, son os seguintes:

– Ata o domingo 8 de abril (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 10.

– Ata o domingo 15 de abril (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 9.

– Ata o venres 20 de abril (incluído): podedes optar a unha nota máxima de 8.

Polo tanto, o prazo remata definitivamente ás 12 da noite do VENRES 20 DE ABRIL DE 2018. E a presentación de traballos en público comezará o LUNS 30 DE ABRIL DE 2018.

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en Traballos en grupo | Comentarios desactivados en Aventura de investigación informática – Curso 2017/2018 – 3ª avaliación

Biografías de científicos da 3ª avaliación

Ola alumnos.

Parte da nota do blogue dependerá dos traballos de investigación INDIVIDUAL que me enviedes por correo electrónico, coa biografía dos científicos que vedes na seguinte listaxe. A listaxe desta 3ª avaliación consta de Científicas e Científicos galegos:

 • María Wonenburger
 • Xoán Vicente Viqueira
 • Ramón Verea
 • Olimpia Valencia
 • Pedro Sarmiento de Gamboa
 • Padre Sarmiento
 • Casto Sampedro
 • Xosé Rodríguez Carracido
 • Inmaculada Paz Andrade
 • Isidro Parga Pondal
 • Roberto Novoa Santos
 • Ramón María Aller
 • Víctor López Seoane
 • Juan Jacobo Durán Loriga
 • Cruz Gallástegui
 • Luís Freire
 • Domingo Fontán
 • Padre Feixoo
 • Ramón de la Sagra
 • María de los Ángeles Alvariño
 • Florentino Cuevillas
 • José Cornide
 • Antonio Casares Rodríguez
 • Ángel Carracedo
 • María Barbeito

Lembrade varias cousas sobre a entrega destes traballos:

– O prazo de entrega remata o VENRES 1 DE XUÑO DE 2018, ás 12 da noite. Pero hai varios prazos intermedios, que serán os días 28-abril, 6-maio e 20-maio.

– Este traballo é individual, non grupal, así que cada alumno/a debe mandar o seu, aínda que o fixera en colaboración con outros/as.

– Cada alumno/a só poderá enviar, nese tempo, UN correo electrónico que conteña UN arquivo adxunto.

– Nese arquivo teñen que vir os traballos na orde que consta nesta listaxe.

– A nota poñerase en función da calidade e cantidade dos traballos presentados nese arquivo e da data na que se envíen. Canto máis completos e mellor presentados estean, será posible conseguir máis nota. E canto antes cheguen, tamén.

– Tedes que enviarme os traballos ao enderezo da nosa materia, que é informatica_calasanz(arroba)yahoo.es

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en Biografías de científicos | Comentarios desactivados en Biografías de científicos da 3ª avaliación

Ponderación da nota na materia de TICs de 2º Bacharelato

Ola.

O peso que ten cada unha das actividades da materia de TICs para o cálculo da nota final do trimestre é o seguinte:

 • Traballos Complementarios: 10% (como hai un máximo de 2, é o 5% para cada un deles).
 • Blog Persoal: 15% (como hai 2 revisións, é o 7,5% para cada unha delas)
 • Informe detallado sobre unha cidade: 15% (10% para o texto coas tres fontes, e 5% para a presentación audiovisual)
 • Enigma encadeado: 5%
 • Proba escrita: 5%
 • Linguaxe de programación (LOGO, SCRATCH ou BASIC): 50% (como hai 2 revisións, 20% na primeira e 30% na segunda).

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en TICs 2º Bach | Comentarios desactivados en Ponderación da nota na materia de TICs de 2º Bacharelato

Datas límite para entrega de diferentes traballos na 3ª avaliación de TICs 2ºBach

Ola.

As datas límite de entrega de diferentes traballos durante a 3ª avaliación na materia de TICs 2ºBach son as seguintes:

 • Traballos complementarios: 8-abril, -22-abril e 4-maio de 2018 (de máis a menos nota, obviamente).
 • Revisións do Blog Persoal: 8-abril (domingo) e 4-maio (venres)
 • Revisións de BASIC: 9-abril e 30-abril (durante esas semanas, nalgunhas das clases).
 • Fin Prazo do Informe detallado sobre unha cidade: 15-abril (domingo).

Saúdos. O profesor de TICs.

Publicado en TICs 2º Bach | Comentarios desactivados en Datas límite para entrega de diferentes traballos na 3ª avaliación de TICs 2ºBach